معرفی

مشخصات فردی

حیدرعلی شایانفر

نام - نام خانوادگی : حیدرعلی   شایانفر

پست الکترونیکی : h_shayanfar@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی الکتروتکنیک
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشکده علم و صنعت ایران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی برق
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه ایالتی وین ، آمریکا

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی برق
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه ایالتی میشیگان ، آمریکا

سوابق اجرایی

  ردیف

  سمت ونوع فعالیت

  محل

  مدت

 

  از

  تا

 

  1

  مسوول آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی

  دانشگاه

  علم و صنعت ایران

  10/5/1384

  10/5/1386

 
 

  2

  مسوول دوره های شبانه و کوتاه مدت دانشگاه

  دانشگاه

  علم و صنعت ایران

  15/10/1386

  17/2/1386

 
 

  3

  مدیرگروه الکتروتکنیک (قدرت)

  دانشگاه

  علم و صنعت ایران

  4/7/63

  15/6/67

 
 

  4

  سرپرست رشته مهندسی برق

  دانشگاه

  علم و صنعت ایران

  29/10/63

  20/4/67

 
 

  5

  مدیر دوره‌های عالی و تابستانی و
کوتاه مدت دانشگاه

  دانشگاه

  علم و صنعت ایران

  11/11/65

  11/5/65

 
 

  6

  معاون آموزشی دانشگاه

  دانشگاه

  علم و صنعت ایران

  29/6/68

  19/8/72

 
 

  7

  مسوول برنامه‌ریزی رشته مهندسی برق دانشگاه شاهد

  دانشگاه شاهد

  8/11/68

  8/11/70

 
 

  8

  مسوول اعزام دانشجو

  به کشور ژاپن

  معاونت دانشجویی وزارت فرهنگ و آموزش‌عالی

  16/4/69

  16/4/70

 
 

  9

  مشاور معاون آموزشی

  وزارت فرهنگ و آموزشعالی

  30/11/72

  19/8/76

 
 

  10

  مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی

  وزارت فرهنگ و آموزش‌عالی

  2/8/73

  19/8/76

 
 

  11

  مدیر کل

  دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه

  دانشگاه علم وصنعت

  6/9/78

  26/9/80

 
 

  12

  معاون پژوهشی

  دانشگاه جامع علمی- کاربردی

  دانشگاه جامع

  علمی- کاربردی

  26/9/80

  24/1/82

 
 

  13

  معاون نظارت و سنجش دانشگاه

  جامع علمی- کاربردی

  دانشگاه جامع

  علمی- کاربردی

  14/10/1381

  23/8/1384

 
 

  14

  معاون آموزشی دانشگاه

  جامع علمی- کاربردی

  دانشگاه جامع

  علمی- کاربردی

  23/8/84

  9/8/1385

 
 

  15

  مشاور ارشد دانشگاه

  جامع علمی- کاربردی

  دانشگاه جامع

  علمی- کاربردی

  9/8/1385

  ادامه دارد

 
 

  16

  معاون پژوهشی دانشگاه

  جامع علمی- کاربردی

  دانشگاه جامع

  علمی- کاربردی

  4/11/1386

  ادامه دارد

 
 
 


عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

. عضو پیوسته انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران (ملی)
. عضو
IEEE آمریکا (بین‌المللی).تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : برق

محل خدمت : دانشکده فنیو مهندسی - گروه مهندسی برق

مرتبه علمی : استاد

پایه : 40

سمت اجرایی در دانشگاه : هیات علمی نیمه وقت

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1384-07-01

حیدرعلی شایانفر
حیدرعلی شایانفر

محل خدمت :
    دانشکده فنیو مهندسی - گروه مهندسی برق
مرتبه علمی :
    استاد
^